Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/83/NWOK/BU/16-29.09.2016

WYDRUKOWANIE ORAZ DOSTAWA  20 000 SZT ULOTEK NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU ,, REALIZACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI W SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM I M. WROCŁAW W LATACH 2016-2018 R.”

29.09.2016 zapytanie ofertowe ulotki

29.06.2016 formularz oferty

29.09.2016 Projekt umowy na druk ulotek

29.09.2016 Zał nr 1 – szczegółowy opis – ulotki

29.09.2016 zał. nr 2 – Arkusz Asortymentowo-Cenowy – ULOTKI

29.09.2016 zał. nr 3 – UMOWA PRZENOSZĄCA AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

12.10.2016 PROTOKÓŁ Z WYBORU

03.11.2016 PROTOKÓŁ Z WYBORU 2