Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/85/NWOK/16- 30.09.2016

ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT 12.10.2016 DO GODZINY 10:00

KURS JĘZYKA MIGOWEGO DLA 20 OSÓB-KADRY MEDYCZNEJ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU REALIZACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI W SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM I M. WROCŁAW W LATACH 2016-2018.

30.09.2016 zapytanie oferowe

30.09.2016 zał. nr 1 formularz oferty

30.09.2016 Zał. nr 2 Projekt umowy na kurs j.migowego_30.09.2016

30.09.2016 Zał 3 szczegółowy opis j. migowy

30.09.2016 Zał. 4- Arkusz asortymentowo cenowy

30.09.2016 Załącznik-nr-5-Wykaz usług

06.10.2016 odp. nr 1

06.10.2016 Modyfikacja Zał. nr 2 Projekt umowy na kurs j.migowego_

06.10.2016 Modyfikacja Zał 3 szczegółowy opis j. migowy

14.10.2016 protokół z wyboru