Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/37/17/LZF/AW – 10.05.2017

Wzorcowanie przyrządów z podziałem na zadania:

  • Zadanie 1- sensydensytometr PEHAMED Densonorm21,
  • Zadanie 2 – densytometr PEHAMED Normscan,
  • Zadanie 3 – multimetr IBA MagicMaX Universal, miernik IBA LXcan,
  • Zadanie 4 – waga elektroniczna FAWAG TP 30/1.
  • Zadanie 5 – multimetr PTW Diavolt Universal

Usługa wzorcowania obejmuje co najmniej: wzorcowanie potwierdzone wydaniem stosownego certyfikatu wzorcowania, transport do siedziby Zamawiającego wraz z ubezpieczeniem na czas transportu, sprawdzenie działania sprzętu, wymianę filmu testowego (w przypadku densytometrów). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do niniejszego zapytania.

protokol-z-wynikiem-zapytania-ofertowego-02-06-2017

zapytanie-ofertowe-10-05-2017

zalacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego-opis-przedmiotu-zamowienia-10-05-2017

zalacznik-nr-2-do-zapytania-ofertowego-formularz-oferty

zalacznik-nr-2-do-zapytania-ofertowego-formularz-oferty-zmiana-11-05-2017

Wyjaśnienia:

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-11-05-2017-roku