Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/85/17/NDOK/RK – 08.11.2017

zakup kart podarunkowych dla dzieci pracowników Dolnośląskiego Centrum Onkologii

zapytanie ofertowe

zał. nr 1-opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2-formularz oferty

zał.nr 3-projekt umowy

WYBÓR

16.11.2017- protokół