Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/97/17/IT/AW – 13.12.2017

Serwis i konserwacja kotłowni gazowej, wodnej oraz węzła cieplnego w budynku BU, na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12

Uwaga: W opisie przedmiotu jest omyłka, serwis węzła cieplnego powinien być realizowany co 6 miesięcy – tak jak w załączniku nr 4 (arkusz asortymentowo cenowy)

zapytanie-ofertowe-13-12-2017

zalacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego-formularz-oferty

zalacznik-nr-2-do-zapytania-ofertowego-projekt-umowy

zalacznik-nr-3-do-zapytania-ofertowego-opis-przedmiotu-zamowienia

zalacznik-nr-4-do-zapytania-ofertowego-arkusz-cenowy

WYNIK POSTĘPOWANIA:

Protokół z wynikiem zapytania ofertowego 22.12.2017