Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/05/17/IEL – 24.01.2017

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Onkologii  we Wrocławiu z podziałem na 2 pakiety

Pakiet 1 – ARTYKUŁY BIUROWE

Pakiet 2 – ARTYKUŁY PAPIERNICZE

Informacja o wyniku postępowania 13.02.2017:

informacja-o-wyniku-postepowania-pakiet-1-i-2-z-dnia-13-02-2017

Informacja z otwarcia ofert – poprawka zamieszczona 03.02.2017 (w informacji z dnia 02.02.2017 odwrotnie wsposano ceny za pakiety):

zp-12-zbiorcze-zestawienie-ofert-otwartych-w-dniu-01-02-2017r

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona 02.02.2017r.:

zp-12-zbiorcze-zestawienie-ofert-otwartych-w-dniu-01-02-2017r

Ogłoszenia o zamówieniu:

ogloszenie-o-zamowieniu-24-01-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1a-do-siwz-arkusz-asortymentowo-cenowy-pakiet-nr-1

zalacznik-nr-1b-do-siwz-arkusz-asortymentowo-cenowy-pakiet-nr-2

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-2

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-dostaw