Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/09/17/LAM

Dostawa, instalacja, uruchomienie, szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dwóch aparatów
ultrasonograficznych w podziale na dwa zadania

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 27.03.2017 GODZ. 10.00/10.15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 31.03.2017 GODZ. 10.00/10.15

OGŁOSZENIE

06.02.2017- ogłoszenie wysłane

09.02.2017-ogloszenie opublikowane

09.03.2017-zmienione ogłoszenie

11-03-2017-zmienione-ogloszenie-opublikowane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

09.02.2017-SIWZ
09.03.2017-zmieniona siwz

15-03-2017-zmieniona-siwz

09.02.2017-zał.nr 1a-parametry techniczne zadanie 1

09.02.2017-zał.nr 1b-parametry techniczne zadanie 2

15-03-2017-zmieniony-zal-nr-1b-parametry-techniczne-zadanie-2

09.02.2017-zał.nr 2a-arkusz asortymentowo-cenowy zadanie 1

09.03.2017-zmieniony zal. nr 2a arkusz asortymentowo cenowy zadanie 1

09.02.2017-zał.nr 2b-arkusz asortymentowo-cenowy zadanie 2

09.02.2017-zał.nr 3-formularz oferty

09.02.2017-zał.nr 4-jednolity europejski dokument zamówienia

09.02.2017-zał.nr 5-oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

09.02.2017-zał.nr 6a-wykaz dostaw zadanie 1

09.02.2017-zał.nr 6b-wykaz dostaw zadanie 2

09.02.2017-zał.nr 7-projekt umowy

09.03.2017-zmieniony zał. nr 7-projekt umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

09-03-2017-odpowiedz

15-03-2017-odpowiedź

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

31.03.2017r. – Zbiorcze zestawienie ofert

WYNIK POSTĘPOWANIA

05.05.2017-wybór zadanie 1

16.05.2017-wybór zadanie 2