Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/11/16/EZPL – 04.03.2016

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI Z PODZIAŁEM NA 11 PAKIETÓW: 

PAKIET NR 1 – DROBNE ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO,

PAKIET NR 2 – ŚRODKI CZYSTOŚCI

PAKIET NR 3 – ARTYKUŁY HIGIENICZNO -PAPIEROWE

PAKIET NR 4 – PRZEŚCIERADŁA JEDNORAZOWE   PAPIEROWE W ROLI

PAKIET NR 5 – ARTYKUŁY SPRZĄTAJĄCE

PAKIET NR 6 – UCHWYTY DO WORKÓW NA ODPADY

PAKIET NR 7 – DOZOWNIKI, POJEMNIKI

PAKIET NR 8 – WORKI FOLIOWE NA ODPADY

PAKIET NR 9 – WYCIERACZKI

PAKIET NR 10 – PREPARAT DO HIGIENICZNEGO MYCIA RĄK WRAZ Z                            Z DOZOWNIKAMI

PAKIET NR 11 – WÓZKI DO SPRZĄTANIA

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 30.03,.2016r.

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 10.03.2016r.:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 10.03.2016

Załączniki do Informacji dla Wykonawców nr 1 z dnia 10.03.2016r.:

Arkusz – Pakiet Nr 2 – zmiana 10.03.2016

Arkusz – Pakiet Nr 4 – zmiana 10.03.2016

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 11.03.2016r.:

Informacja dla Wykonawców nr 2 z 11.03.2016

Ogłoszenie o zamówieniu 04.03.2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Arkusz – Pakiet Nr 1

Arkusz – Pakiet Nr 2

Arkusz – Pakiet Nr 3

Arkusz – Pakiet Nr 4

Arkusz – Pakiet Nr 5

Arkusz – Pakiet Nr 6

Arkusz – Pakiet Nr 7

Arkusz – Pakiet Nr 8

Arkusz – Pakiet Nr 9

Arkusz – Pakiet Nr 10

Arkusz – Pakiet Nr 11

Załącznik nr 12 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 13 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 14 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 15 do SIWZ – Wykaz dostaw

Załącznik-nr-16-Wzór-umowy (2)