Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/11/17/LZE – 17.02.2017

Obsługa serwisowa sprzętu do teleradioterapii firmy Varian Medical Systems, USA  (VMS) i sprzętu pomocniczego w Zakładzie Radioterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii (DCO) we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, Wrocław oraz w Filii Zakładu Radioterapii DCO w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5 i w Filii Zakładu Radioterapii DCO w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6 – z podziałem na trzy pakiety

informacja-o-wyniku-postepowania

informacja-z-otwarcia-ofert-27-04-2017

Uwaga: zmiana terminu składania ofert na 12.04.2017r.

Uwaga: zmiana terminu składania ofert na 27.04.2017r.

Wyjaśnienia do SIWZ:

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-27-03-2017-roku

informacja-dla-wykonawcow-nr-2-z-dnia-11-04-2017-roku

Ogłoszenia o zamówieniu:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami: