Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/12/17/LBO – 17.02.2017

Dostawa aparatu do nieizotopowej detekcji węzłów chłonnych wartowniczych wraz z dostawą znacznika nieizotopowego oraz sprzętem jednorazowym dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Informacja o wyniku postępowania 25.04.2017:

informacja-o-wyniku-postepowania-25-04-2017

Informacja z otwarcia ofert 30.03.2017:

zp-12-zbiorcze-zestawienie-ofert

Wyjaśnienia do SIWZ:

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-14-03-2017-roku

Załączniki do informacji dla Wykonawców nr 1:

zalacznik-nr-1-do-siwz-arkusz-asortymentowo-cenowy-zmiana-14-03-2017

zalacznik-nr-4a-do-siwz-wzor-umowy-2-zmiana-14-03-2017

zalacznik-nr-6-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-zmiana-14-03-2017

Ogłoszenia o zamówieniu:

17.02.2017r. – Ogłoszenie o zamówieniu wysłane

21.02.2017r. – Ogłoszenie opublikowane

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

21.02.2017r. – SIWZ

Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Załącznik nr 3 – Formularz-oferty

Załącznik nr 4 – Wzór umowy 2.1

Załącznik nr 4a – Wzór umowy 2

Załącznik nr 5 – Wykaz-dostaw

Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia