Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/13/17/IT – 09.03.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej układu chłodzenia pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni  należącej  do  Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Wynik przetargu:

informacja-o-wyborze-oferty-z-dnia-29-03-2017r

Informacja z otwarcia ofert 17.03.2017:

zp-12-zbiorcze-zestawienie-ofert

Ogłoszenia o zamówieniu:

ogloszenie-o-zamowieniu-wyslane-09-03-2017r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-3

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-3

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-osob-oswiadczenie-o-osobach

zalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-uslug