Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/16/16/LZT – 07.03.2016r.

Obsługa serwisowa sprzętu do teleradioterapii tj. akceleratora True Beam nr ser. 1551 firmy Varian Medical Systems.

WYNIK PRZETARGU:

Zawiadomienie o wyniku postępowania z 09.05.2016r.

UWAGA:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 09.05.2016r. godz. 10:15

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 25.04.2016r.:

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 25.04.2016

Załącznik do Informacji dla Wykonawców nr 2 z dnia 25.04.2016r.:

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy – zmaina 14.04.2016_zmiana 25.04.2016

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 14.04.2016r.

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 14.04.2016

Załączniki do Informacji dla Wykonawców nr 1 z dnia 14.04.2016r.:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP_PN_16_16_LZT – zmiana

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy – zmaina 14.04.2016

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty – zmiana

Zał. do informacji dla Wykonawcy z dnia 14.04.2016r. – Regulamin udostepnienia połaczenia VPN1

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 07.03.2016r.:

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 07.03.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane dnia 14.04.2016r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane dnia 18.04.2016R.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP_PN_16_16_LZT

Załącznik nr 1 do SIWZ – Przedmiot i zakres serwisu – sprzęt i usługi

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy ZP_PN_16_16_LZT

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług