Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/16/17/II – 01.03.2017

Wykonanie kompleksowej analizy przedwdrożeniowej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu wraz z raportem obejmującym wyniki i wytyczne

Unieważnienie postępowania:

zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-z-dnia-25-05-2017

Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.03.2017r.:

zbiorcze-zestawienie-ofert-10-03-2017

Ogłoszenia o zamówieniu:

ogloszenie-o-zamowieniu-01-03-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-osob

zalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-uslug

zalacznik-nr-7-do-siwz-doswiadczenie-zespolu-konsultantow-dla-kryteriow-oceny-ofert