Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/17/17/LA – 06.03.2017

Dostawa produktów leczniczych z podziałem na 4 zadania

Wynik przetargu Pakiet 1:

informacja-o-wyniku-postepowania-pakiet-1-28-03-2017

Wynik przetargu Pakiet 2 i 3:

informacja-o-wyniku-postepowania-pakiet-2-i-3-28-03-2017

Wynik przetargu Pakiet 4:

informacja-o-wyniku-postepowania-pakiet-4-23-03-2017

Informacja z otwarcia ofert 22.03.2017:

zbiorcze-zestawienie-ofert-leki-22-03-2017

Wyjaśnienia do SIWZ:

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-10-03-2017-roku

Ogłoszenia o zamówieniu:

ogloszenie-o-zamowieniu-wyslane-06-03-2017r

ogloszenie-o-zamowieniu-opublikowane-07-03-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1-do-siwz

zalacznik-nr-2-do-siwz-jednolity-europejski-dokumnet-zamowienia

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-wzor-umowy-5