Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/19/17/LA – 14.03.2017

Dostawa radiofarmaceutyku 18F FDG (fluorodeoxyglukozy) – 250 jednodniowych dostaw aktywności FDG niezbędnej do wykonania badań od 10 do 12 pacjentów dziennie – łącznie 2400 dawek

Wynik przetargu:

informacja-o-wyniku-postepowania-15-05-2017

Informacja z otwarcia ofert:

informacja-z-otwarcia-ofert-z-dnia-25-04-2017-r

Ogłoszenia o zamówieniu:

ogloszenie-o-zamowieniu-wyslane-14-03-2017

ogloszenie-o-zamowieniu-opublikowane-16-03-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1-do-siwz-arkusz-ilosciowo-cenowy

zalacznik-nr-2-do-siwz-jednolity-europejski-dokumnet-zamowienia

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy

Odpowiedzi na pytania:

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-06-04-2017-roku

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-zmiana-06-04-2017r