Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/21/16/LZT – 24.03.2016

Dostawa, instalacja i uruchomienie akceleratora do radioterapii W Zakładzie Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu- Filia w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6.

Wynik przetargu z 20.05.2016r.:

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 20.05.2016r.

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 05.05.206r.:

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 05.05.2016r.

Załączniki do Informacji dla Wykonawców nr 2 z dnia 05.05.2016r.:

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna przyspieszacza liniowego (akceleratora) – zmiana 05.05.2016

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy – zmiana 05.05.2016

Załączniki do Dokumentacji – OR

ZMIANA TERMINU:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 28.04.2016. (zmiana terminu)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane 28.04.2016r. (zmiana terminu)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 30.04.2016

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane dnia 25.03.2016r.:

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 25.03.2016

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane dnia 30.03.2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP_PN_21_16_LZT

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna przyspieszacza liniowego (akceleratora)

Załącznik nr 2 do SIWZ – Dokumentacja

Załącznik nr 3 Formularz oferty ZP_PN_21_15_LZT

Załącznik nr 4 – Arkusz cenowy

Załącznik nr 5 -oświadczenie z art. 22 ZP_PN_21_16_LZT

Załącznik nr 6 -oświadczenie z art. 24 ZP_PN_21_16_LZT

Załącznik nr 7 wykaz dostaw ZP_PN_21_16_LZT

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy (akceleratot J.G)