Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/21/17/LAM- 10.03.2017

Dostawa, montaż mebli medycznych wraz z wyposażeniem dodatkowym na potrzeby m.in. Oddziału Medycyny Paliatywnej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu w podziale na 4 zadania.

UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 23.03.2017 GODZ. 10.00/10.15

OGŁOSZENIE

10-03-2017-ogłoszenie

17.03.2017-zmienione ogłoszenie

20-03-2017-zmienione-ogloszenie-nr-47395

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

10-03-2017-siwz

20-03-2017-zmieniona-siwz

10-03-2017-zal-nr-1a-opis-przedmiotu-zamowienia-zadanie-1

20-03-2017-zmieniony zal-nr-1a-opis-przedmiotu-zamowienia-zadanie-1

10-03-2017-zal-nr-1b-opis-przedmiotu-zamowienia-zadanie-2
10-03-2017-zal-nr-1c-opis-przedmiotu-zamowienia-zadanie-3
10-03-2017-zal-nr-1d-opis-przedmiotu-zamowienia-zadanie-4
10-03-2017-zal-nr-2-arkusz-asortymentowo-cenowy
10-03-2017-zal-nr-3-formularz-oferty
10-03-2017-zal-nr-4-oswiadczenie-wykonawcy
10-03-2017-zal-nr-5-oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej
10-03-2017-zal-nr-6a-wykaz-dostaw-zadanie-1
10-03-2017-zal-nr-6b-wykaz-dostaw-zadanie-2
10-03-2017-zal-nr-7-projekt-umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

20-03-2017-odpowiedzi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

23.03.2017-informacja z otwarcia ofert

WYNIK POSTĘPOWANIA

24.03.2017-unieważnienie zad 1, 2 i 4

18.04.2017-wybór-zad-nr-3