Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/23/16/IT

Temat:

Malowanie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń w budynkach A, A-1, B, D, H i Teleradioterapii należących do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ogłoszenie:

Ogłoszenie 15.04.2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja-Istotnych-Warunków-Zamówienia1

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Przedmiar

Załącznik nr 1 – Przedmiar

Załącznik-nr-2-do-SIWZ-Oświadczenie-z-art.-22

Załącznik-nr-3-do-SIWZ-Oświadczenie-z-art.-24

Załącznik-nr-4-do-SIWZ-Formularz-OFERTY

Załącznik-Nr-5-Projekt-umowy

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-Wykaz-osób-oświadczenie-o-kierowniku-robót

Załącznik-nr-7-do-SIWZ-Wykaz-robót

Załącznik-Nr-8-BHP-i-OS-dla-wykonawcy

Wybór najkorzystniejszej oferty – 19.05.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty