Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/28/15/LNP 19.06.2015.

Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, produkcji i dostawie posiłków dla pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Informacja o wyniku postępowania – 17.07.2015.

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 14.07.2015.

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 8.07.2015.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Odpowiedzi na pytania – 9.07.2015.

Odpowiedzi na pytania – 3.07.2015.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o zmianie terminu i SIWZ opublikowane – 8.07.2015.

Ogłoszenie o zmianie terminu i SIWZ wysłane – 3.07.2015.

Ogłoszenie o zmianie terminu opublikowane – 26.06.2015.

Ogłoszenie o zmianie terminu wysłane – 24.06.2015.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane – 24.06.2015.

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane – 19.06.2015.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZMIENIONA SIWZ – 3.07.2015.

ZMIENIONA SIWZ – 24.06.2015.

SIWZ

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 – Zestawienie asortymentowo – ilościowe – zmienione 3.07.2015.

Zał. nr 2 – Zestawienie asortymentowo – ilościowe

Zał. nr 3 – Formularz oferty

Zał. nr 4 – Oświadczenie z art. 22

Zał. nr 5 – Oświadczenie z art. 24

Zał. nr 6 – Wykaz usług

Zał. nr 7 – Wykaz osób

Zał. nr 8 – Projekt umowy – zmieniony 3.07.2015.

Zał. nr 8 – Projekt umowy

Zał. nr 9 – Wykaz środków transportu – dodany 3.07.2015.

Zał. nr 10 – Wykaz pomieszczeń – dodany 3.07.2015.