Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/28/16/LDM

Nazwa:

USŁUGI HOTELARSKIE WRAZ Z TRANSPORTEM DLA 30 PACJENTÓW DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 13.04.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 13-04-2016

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 15.04.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 15-04-2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ

Załączniki

Opis przedmiotu zamówienia – zał nr 1

Formularz-oferty – zał nr 2

Oświadczenie-z-art.-22 – zał nr 3

Oświadczenie-z-art.-24- zał nr 4

Projekt umowy – zał nr 5

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedzi na pytania – 21.04.2016 r.

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedzi na pytania – 25.04.2016

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 04.05.2016 r.