Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/29/17/LAM- 30.03.2017

Dostawa, montaż mebli medycznych wraz z wyposażeniem dodatkowym na potrzeby Oddziału Medycyny Paliatywnej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 10.04.2017 GODZ. 10.00/10.15

OGŁOSZENIE

30.03.2017- ogłoszenie

05.04.2017-zmienione ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

30-03-2017-siwz

30-03-2017-zal-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia

30-03-2017-zal-nr-2-arkusz-asortymentowo-cenowy

30-03-2017-zal-nr-3-formularz-oferty

30-03-2017-zal-nr-4-oswiadczenie-wykonawcy

30-03-2017-zal-nr-5-oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

30-03-2017-zal-nr-6-wykaz-dostaw

30-03-2017-zal-nr-7-projekt-umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

05.04.2017-odpowiedź

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

12.04.2017-informacja z otwarcia

WYNIK POSTĘPOWANIA

19.04.2017- unieważnienie