Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/30/16/NDI – 14.04.2016Rr.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej aranżacji wnętrz wraz z aranżacją i zestawieniem wyposażenia w meble, sprzęt i urządzenia zgodne z PFU oraz technologią medyczną pomieszczeń budynku BU dla zadania „Budowa budynku Brest Unit w DCO we Wrocławiu”

Wynik przetargu:

Zawiadomienie o wyniku postępowania z 26.04.2016

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.04.2016r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zanmówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 8 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy