Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/30/17/LZMN/AW – 05.04.2017

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się w Pracowni PET/CT Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 2 Pakiety według sprzętu:

Pakiet nr 1 – Skaner PET/CT typ Biograph mCT S (20) wraz z serwerem, stacjami i systemem centratorów laserowych.

Pakiet nr 2 – Komora laminarna typ NMC50DSI wraz z dyspenserem dawek

Wynik przetargu:

informacja-o-wyniku-postepowania-12-05-2017

Otwarcie ofert:

informacja-z-otwarcia-ofert-11-05-2017

Wyjaśnienia do SIWZ:

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-11-04-2017-roku

informacja-dla-wykonawcow-nr-2-z-dnia-12-04-2017-roku

informacja-dla-wykonawcow-nr-3-z-dnia-25-04-2017-roku

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

ogloszenie-o-zamowieniu-opublikowane-05-04-2017r-2017-ojs067-126363-pl

ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-opublikowane-14-04-2017-roku-2017-ojs074-143002-pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-2-pakiety

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-2-pakiety-zmiana-12-04-2017

zalacznik-nr-1-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia

zalacznik-nr-1-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-zmiana-11-04-2017

zalacznik-nr-1-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-zmiana-11-04-2017-zmiana-25-04-2017

zalacznik-nr-2-do-siwz-jednolity-europejski-dokumnet-zamowienia

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-1

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-zmiana-11-04-2017

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-zmiana-11-04-2017-zmianan-25-04-2017

zalacznik-nr-5-schemat-instalacji-technologicznej-chlodu-dla-pet-ct

zalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-uslug

zalacznik-nr-7-do-siwz-ilosc-i-doswiadczenie-personelu-serwisu-dla-kryteriow-oceny-ofert