Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/31/16/LNP

Nazwa: Zakup i sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 19 pakietów.

Ogłoszenie:

Ogłoszenie 14.04.2016

SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki:

Załącznik nr 1 Arkusz ilościowo cenowy

Załącznik-Nr-2- Formularz Oferty

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie z art.22

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie z art. 24

Załącznik-Nr-5-Wykaz-dostaw

Załącznik nr 6 – minimalne wymagane wartości dostaw

Załącznik-Nr-7-Projekt-umowy

Załącznik nr 8 – Wysokość wadium i polisy

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 26.04.2016 r. GODZINA 09:00 – 19.04.2016 r.

Przesunięcie terminu składania ofert

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – 19.04.2016 r.

Zmiana treści SIWZ

SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ:

Załącznik nr 1 Arkusz ilościowo cenowy

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedzi na pytania – 21.04.2016 r.

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 02.05.2016 R GODZINA 09:00 – 21.04.2016 R. WRAZ ZE ZMIANAMI

Przesunięcie terminu składania ofert wraz ze zmianami – 21.04.2016 r.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA PO ZMIANACH – 21.04.2016 SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 Arkusz ilościowo cenowy

Załącznik-Nr-2- Formularz Oferty

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie z art.22

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie z art. 24

Załącznik-Nr-5-Wykaz-dostaw

Załącznik nr 6 – minimalne wymagane wartości dostaw

Załącznik-Nr-7-Projekt-umowy

Załącznik nr 8 – Wysokość wadium i polisy

Wybór najkorzystniejszej oferty pakiet nr 9

wybór 10.05.2016

Wybór najkorzystniejszej oferty pakiet nr 15

wybór 13.05.2016

Wybór najkorzystniejszej oferty w pakietach nr 1, 5, 6, 7, 12 13.

wybór 18.05.2016

Uchylenie czynności wyboru w zadaniu nr 5

Uchylenie wyboru Pozycji 5

Unieważnienie postępowania w pak. nr 5

Unieważnienie zadania nr 5

Wybór w pakietach nr 2,3,4,14,19 i unieważnienia pakietów

wybór 23.05.2016

Wybór w pakiecie nr 12

wybór 24.05.2016

Uchylenie czynności wyboru pak. 19

Uchylenie wyboru Pozycji 19

Wybór najkorzystniejszej oferty pak. 19

wybór 25.05.2016