Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/32/16/LZT – 15.04.2016r.

Dostawa, instalacja i uruchomienie w Filii w Jeleniej Górze Zakładu Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu urządzenia do planowania radioterapii – tomografu komputerowego rtg do planowania radioterapii oraz stacji planowania leczenia – FILIA w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6.

Wynik przetargu z 07.06.2016r.:

Zawiadomienie o wyniku postępowania z 07.06.2016r.

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 19.05.2016:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 19.05.2016 roku

Załączniki do Informacji dla Wykonawców nr 1 z dnia 19.05.2016:

SIWZ – zmiana 19.05.2016

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 19.05.2016r.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna – zmiana 19.05.2016

Załącznik nr 4 do SIWZ – Arkusz cenowy – zmiana 19.05.2016

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy – zmiana 19.05.2016

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane dnia 15.04.2016r.:

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 15.04.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 20.04.2016r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane 20.04.2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane dnia 22.04.2016

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP_PN_32_16_LZT

Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 2 do SIWZ – Dokumentacja

Załącznik nr 3 Formularz oferty ZP_PN_32_15_LZT

Załącznik nr 4 do SIWZ – Arkusz cenowy

Załącznik nr 5 -oświadczenie z art. 22 ZP_PN_32_16_LZT

Załącznik nr 6 -oświadczenie z art. 24 ZP_PN_32_16_LZT

Załącznik nr 7 wykaz dostaw ZP_PN_32_16_LZT

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy