Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/39/17?LAM/AW – 13.06.2017

Dostawa, instalacja, uruchomienie lasera tulowego, morcelatora wraz z niezależnym jezdnym zespołem pomiarowym do urodynamiki  i szkoleniem pracowników Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 2 pakiety:

Pakiet nr 1 – laser tulowy z morcelatorem

Pakiet nr 2 – komplet do diagnostyki nietrzymania moczu

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

ogloszenie-o-zamowieniu-wyslane-09-06-2017

ogloszenie-o-zamowieniu-opublikowane-13-06-2017-2017-ojs111-222978-pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIAKMI:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1-do-siwz-arkusz-cenowy

zalacznik-nr-2-do-siwz-jednolity-europejski-dokumnet-zamowienia

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-dostaw

zalacznik-nr-6a-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-dla-pakietu-nr-1-laser-tulowy-wraz-z-morcelatorem

zalacznik-nr-6b-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-dla-pakietu-nr-2-komplet-do-diagnostyki-nietrzymania-moczu

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

informacja-z-otwarcia-ofert-20-07-2017

WYNIK POSTĘPOWANIA:

informacja-o-wyniku-postepowania-13-09-2017