Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/40/16/IEL

Nazwa:

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, z podziałem na 3 pakiety.

Ogłoszenie:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ

Załączniki:

Załącznik-nr-1-Arkusz-asortymentowo-cenowy

Załącznik-Nr-2- Formularz Oferty

Załącznik-nr-3-Oświadczenie-a-art.22

Załącznik-nr-4-Oświadczenie-z-art.24

Załącznik-nr-5-Oświadczenie

Załącznik-nr-6-Oświadczenie

Załącznik-nr-7-Umowa

Załącznik-Nr-8-Wykaz-dostaw

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedzi na pytania

Przesunięcie terminu składania ofert wraz ze zmianami zapisów SIWZ:

Przesunięcie terminu składania ofert

SIWZ po zmianach:

SIWZ

Załączniki po zmianach:

Załącznik-nr-1-Arkusz-asortymentowo-cenowy

Wybór najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu i unieważnieniu pakietów 2 i 3:

Wybór najkorzystniejszej oferty odrzuceniu i unieważnieniu pakietów