Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/45/17/LZT/AW – 26.06.2017

Dostawa wyposażenia do unieruchomienia pacjentów planowanych do radioterapii w Zakładzie Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 4 pakiety:

Pakiet nr 1 – maski unieruchamiające 3-punktowe – 600 szt.

Pakiet nr 2 – maski unieruchamiające 4-punktowe – 400 szt.

Pakiet nr 3 – maski unieruchamiające 5-punktowe – 400 szt.

Pakiet nr 4 – maski unieruchamiające dla dzieci – 20 szt.

OGŁOSZENIA O ZMÓWIENIU:

ogloszenie-nr-539168-opublikowane-26-06-2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1-do-siwz-arkusz-cenowy

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-dostaw

zalacznik-nr-6-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-30-06-2017-roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

informacja-z-otwarcia-ofert-05-07-2017

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W PAKIETACH 1, 2 i 4:

informacja-o-wyniku-postepowania-11-07-2017-pakiet-1-2-i-4

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W PAKIECIE 3:

informacja-o-wyniku-postepowania-20-07-2017-pakiet-3