Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/46/16/IT – 21.06.2016

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w obrębie Gabinetu lekarskiego w Pracowni PET/CT zlokalizowanej na parterze budynku B DCO we Wrocławiu – Pakiet nr 1

oraz

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac dostosowawczych budynku A1 (wraz z łącznikiem) zlokalizowanego na terenie DCO we Wrocławiu do wymogów
p. poż. zgodnie z ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej ww. budynku oraz postanowieniem Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu – Pakiet nr 2

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:   20.07.2016 godz. 10:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu 21.06.2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy. Pakiet 1

Załącznik 1a do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy. Pakiet 2

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy Pakiet 1 (PET)

Załącznik nr 5a do SIWZ – Wzór umowy Pakiet 2 (p.poż)

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz robót

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Zmiana terminu 13.07.2016

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedzi na pytania 1 13.07.2016

Dokumentacja po zmianach:

Specyfikacja-Istotnych-Warunków-Zamówienia

Załącznik-nr-4-do-SIWZ-Formularz-OFERTY-1

Załącznik-nr-5a-do-SIWZ-Wzór-umowy-Pakiet-2-p.poż

Wynik postępowania w Pakiecie nr 1 i 2:

Zawiadomienie o wyniku postępowania 21.07.2016