Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/46/17/IT/AW – 23.06.2017

Wykonanie robót budowlanych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 3 pakiety:

Pakiet 1 – wykonanie robót budowlanych na poziomie piwnic budynku F.

Pakiet 2 – wykonanie robót budowlanych w łazienkach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w budynku D

Pakiet 3 – Wykonanie montażu i podłączenia komory laminarnej (własność DCO) z infrastrukturą towarzyszącą w pracowni Patomorfologii w budynku D.

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

ogloszenie-nr-537895-o-zamowieniu-opublikowane-23-06-2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1a-do-siwz-pakiet-1

zalacznik-nr-1b-do-siwz-pakiet-2

zalacznik-nr-1c-do-siwz-pakiet-3

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-pakiet-1-2-3

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-osob-oswiadczenie-o-osobach

zalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-robot

zalacznik-nr-7-do-siwz-przedmiar-robot-wykaz

zalacznik-nr-7-do-siwz-przedmiary

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-04-07-2017-roku

rysunek-z-lokalizacja-komory

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

informacja-z-otwarcia-ofert-11-07-2017

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W PAKIETACH 1, 2 i 3:

informacja-o-uniewaznieniu-postepowania-pakiety-1-2-3-z-dnia-11-07-2017