Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN47/15/ETE 12.06.2015

 

Transport osobowy dla pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z parkingu Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego 6 do Zakładu Radioterapii filia DCO w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5 i z powrotem.

Wynik postępowania z dnia 26.06.2015:

Informacja o wyniku postępowania z dnia 26.06.2015

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 17.06.2015:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 17.06.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 12.06.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przdmiotu zamówienia na transport

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór Umowy Transport osobowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz pojazdów