Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/51/17/IT/AW – 04.07.2017

Czyszczenie i dezynfekcja kanałów oraz central wentylacyjnych w Dolnośląskim Centrum Onkologii z podziałem na 3 pakiety:

Pakiet 1 – usługa we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12: budynkach A, A-1, B, D, H, Magazyn Odpadów Medycznych, Pracownia Cytostatyczna

Pakiet 2 – usługa w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5,  filii Zakładu Teleradioterapii

Pakiet 3 – usługa w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6,  filii Zakładu Teleradioterapii.

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

ogloszenie-nr-542438-o-zamowieniu-04-07-2017r

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1a-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowuenia-pakiet-1

zalacznik-nr-1b-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowuenia-pakiet-2

zalacznik-nr-1c-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowuenia-pakiet-3

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-1

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-osob-oswiadczenie-o-osobach

zalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-uslug

zalacznik-nr-7-do-siwz-arkusz-cenowy

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

informacja-z-otwarcia-ofert-12-07-2017

WYNIK PRZETARGU PAKIET 1,2,3:

informacja-o-wyniku-postepowania-pakiet-1-2-3-10-08-2017

informacja-o-wyniku-postepowania-pakiet-2-06-09-2017