Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/53/15/LA – 25.06.2015

Dostawa radiofarmaceutyku 18F FDG (fluorodeoxyglukozy) – 150 jednodniowych dostaw aktywności FDG niezbędnej do wykonania badań od 5 do 12 pacjentów dziennie – łącznie 1100 dawek

Wynik postępowania z 03.07.2015:

Unieważnienie postępowania z 03.07.2015

Ogłoszenie o zamówieniu z 25.06.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz Ilościowo-Cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ -Formularz Oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 4 do SIWZ -Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy