Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/55/15/LA – 03.07.2015

Dostawa radiofarmaceutyku 18F FDG (fluorodeoxyglukozy) – 150 jednodniowych dostaw aktywności FDG niezbędnej do wykonania badań od 5 do 12 pacjentów dziennie – łącznie 1100 dawek

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.07.2015r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz Ilościowo-Cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ -Formularz Oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 4 do SIWZ -Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

uwaga: zmiana terminu składania ofert:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 10.07.2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 10.07.2015

20.07.2015 unieważnienie postępowania