Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/55/16/IT

NAZWA:

Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w zespole budynków Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ogłoszenie:

Ogłoszenie 26.07.2016 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1a Akrusz asortymentowo cenowy

Załącznik-nr-1b-Karta-urządzenia-klimatyzatora

Załącznik-nr-2-Formularz Oferty

Załącznik-nr-3-Oświadczenie-z-art.22

Załącznik-nr-4-Oświadczenie-z-art.24

Załącznik-nr-5- Poglądowy rzut pomieszczeń

Załącznik-nr-6-Wykaz-osób

Załącznik-nr-7-Oświadczenie-dotyczące-uprawnień

Załącznik-nr-8-Projekt-umowy

Odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania:

Odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania 04.08.2016 r.