Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/55/17/IT/AW – 07.07.2017

Serwis,  konserwacja oraz naprawy awaryjne urządzeń wentylacji i klimatyzacji na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 2 Pakiety według rodzaju sprzętu:

Pakiet nr 1 – Serwis urządzeń w budynkach  Breast Unit, Chemia Dzienna – Nowa w bud A-1, Opieka Paliatywna w bud B, Blok Operacyjny nr 5  w bud A-1.

Pakiet nr 2 – Przeglądy i konserwacje trzech układów chłodzenia akceleratorów

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

ogloszenie-nr-546931-o-zamowieniu-07-07-2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-2-pakiety

zalacznik-1a-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-pakiet-1

zalacznik-1b-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-pakiet-2

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy

zalacznik-nr-5a-do-siwz-arkusz-cenowy-pakiet-1

zalacznik-nr-5b-do-siwz-arkusz-cenowy-pakiet-2

zalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-uslug

zalacznik-nr-7-do-siwz-ilosc-i-doswiadczenie-personelu-serwisu-dla-kryteriow-oceny-ofert

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

informacja-z-otwarcia-ofert-17-07-2017

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA PAKIET 1 , 2:

informacja-o-wyniku-postepowania-pakiet-1-i-2-20-07-2017

27.07.2017r. – Unieważnienie Pakietu nr 2