Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/57/17/IT/AW – 13.07.2017

Dostawa wyposażenia do unieruchomienia pacjentów planowanych do radioterapii w Zakładzie Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 4 pakiety:

Pakiet nr 1 – maski unieruchamiające 3-punktowe – 600 szt.

Pakiet nr 2 – maski unieruchamiające 4-punktowe – 400 szt.

Pakiet nr 3 – maski unieruchamiające 5-punktowe – 400 szt.

Pakiet nr 4 – maski unieruchamiające dla dzieci – 20 szt.

Wykonanie robót budowlanych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 3 pakiety:

Pakiet 1 – wykonanie robót budowlanych na poziomie piwnic budynku F.

Pakiet 2 – wykonanie robót budowlanych w łazienkach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w budynku D

Pakiet 3 – Wykonanie montażu i podłączenia komory laminarnej (własność DCO) z infrastrukturą towarzyszącą

w pracowni Patomorfologii w budynku D.

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

ogloszenie-nr-550529-o-zamowieniu-13-07-2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1a-do-siwz-pakiet-1

zalacznik-nr-1b-do-siwz-pakiet-2

zalacznik-nr-1c-do-siwz-pakiet-3

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-pakiet-1-2-3

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-osob-oswiadczenie-o-osobach

zalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-robot

zalacznik-nr-7-do-siwz-przedmiar-robot-wykaz

zalacznik-nr-7-do-siwz-przedmiary

02.08.2017r. – Zbiorcze zestawienie ofert

WYNIK PRZETARGU 18.08.2017:

informacja-o-wyniku-postepowania-pakiety-1-3-18-08-2017

informacja-o-wyniku-postepowania-pakiety-1-3-18-08-2017