Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/58/15/LA 13.08.2015.

Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, oraz kosmetyków – 88 zadań

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniu 56 – 4.11.2015.

Wybór najkorzystniejszej oferty w pozostałych zadaniach – 27.10.2015.

Zbiorcze zestawienie – ocena ofert – 27.10.2015.

Wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniach 21, 22, 23 – 27.10.2015.

Wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniach 11, 43, 51 – 23.10.2015.

Wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniach 72, 73, 76 – 19.10.2015.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT:

Zestawienie ofert

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Odpowiedzi na pytania – 3.09.2015.

Odpowiedzi na pytania – 2.09.2015.

Odpowiedzi na pytania – 27.08.2015.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o zmianie opublikowane – 24.08.2015.

Ogłoszenie o zmianie wysłane – 19.08.2015.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane – 18.08.2015.

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane – 13.08.2015.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI

SIWZ – zmieniona 27.08.2015.

SIWZ

Zał. nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy-ilościowy

Zał. nr 2 – Formularz oferty – zmieniony 27.08.2015.

Zał. nr 2 – Formularz oferty

Zał. nr 3 – Oświadczenie z art. 22

Zał. nr 4 – Oświadczenie z art. 24

Zał. nr 5 – Projekt umowy – zmieniony 27.08.2015.

Zał. nr 5 – Projekt umowy

Zał. nr 6 – Polisa i wadium