Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/58/16/LNP

NAZWA:

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 132 pakiety

1) Zmiana terminu składania ofert:

Zmiana terminu składania ofert 31.08.2016

2) Zmiana terminu składania ofert:

Zmiana terminu składania ofert 09.09.2016

3) Zmiana terminu składania ofert:

Zmiana terminu składania ofert 16.09.2016

Ogłoszenie:

Ogłoszenie wysłane – 27.07.2016 r.

Ogłoszenie opublikowane – 29.07.2016 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 do SIWZ – arkusz asortymentowo-cenowo-ilościowy

Załącznik-Nr-2- Formularz Oferty

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie z art.22

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie z art. 24

Załącznik-Nr-5-Wykaz-dostaw

Załącznik nr 6 do SIWZ – minimalne wymagania wartości dostaw

Załącznik-Nr-7-Projekt-umowy

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wysokość wadium

SIWZ – zmodyfikowany

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmodyfikowana

Załącznik nr 2 Formularz Oferty –  zmodyfikowany

Załącznik-Nr-2- Formularz Oferty – zmodyfikowany

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 12.09.2016

Odpowiedzi na pytania 12.09.2016

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 16.09.2016

Odpowiedzi na pytania 16.09.2016

Odpowiedzi na pytania – 1 – 16.09.2016

Wyjaśnienie:

Wyjaśnienie 19.09.2016

ZESTAWIENIE Z OTWARCIA OFERT 23.09.2016 R:

zestawienie na stronę 23.09.2016

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT:

PAKIET 116 – wybór 13.10.2016

PAKIETY 9,11,13,37,63,75 – wybór 20.10.2016

PAKIETY – wybór 25.10.2016 + Wybór 25.10.2016

PAKIETY – Wybór 02.11.2016 + Wybór 02.11.2016

Uchylenie czynności wyboru w pakiecie nr 71

Uchylenie wyboru Pakiet 71

Wybór w pakiecie nr 71 – wybor-16-11-2016

Uchylenie czynności wyboru w pakiecie nr 3

uchylenie-wyboru-pakiet-3

Wybór w pakiecie nr 3 – wybor-25-11-2016

Wybór pakiet nr 50 – wybor-30-11-2016