Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/58/17/IT/AW – 21.07.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania osłony radiologicznej w Pracowni Brachyterapii II należącej  do  Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

ogloszenie-nr-555966-o-zamowieniu-21-07-2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-1

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-osob-oswiadczenie-o-osobach

zalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-uslug

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

informacja-z-otwarcia-ofert-09-08-2017

WYNIK PRZETARGU:

informacja-o-wyniku-postepowania-18-08-2017