Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/59/17/LA/RK – 26.07.2017

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH Z PODZIAŁEM NA 56 ZADAŃ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE 26.07.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

specyfikacja

zał. 1-arkusz asortymentowo- ilościowo- cenowy

zał. 1a-opis przedmiotu zamówienia

zał. 1b-wykaz wadium

zał. 2-formularz oferty

zał.3-JEDZ

zał. 4-projekt umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

21.08.2017 odp-nr-1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAMAWIAJACY ZAMIESZCZA INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT.
ARKUSZE NAZWANE „OFERTA” SĄ PRZYGOTOWANE NA PODSTAWIE WERSJI ELEKTRONICZNYCH ARKUSZY PRZEKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW.
ZAMAWIAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ ZAMIESZCZONYCH WERSJI ELEKTRONICZNYCH.
PLIKI „OFERTA” ZOSTAŁY UMIESZCZONE INFORMACYJNIE.
WIĄŻĄCE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW SĄ DOKUMENTY ZŁOŻONE W WERSJI PAPIEROWEJ WRAZ Z OFERTĄ

05.09.2017- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

WYNIK POSTĘPOWANIA

 14-09-2017-wybór zadanie 51

03.10.2017-wybór zadanie 44,45 i 56

05.10.2017-wybór zadania3,9,11,20,26,27,35,40,41,46,47,55; unieważnienie 21,31,32,33,39

09-10-2017-wybór zadania 4,5,7,10,14,15,16,18,19,52,53,54

10-10-2017-wybór zadania 1,2,8,12,28,29,30,34,36,38,48

12.10.2017-wybór zadanie 6,13,17,22,23,25,37

02.11.2017-wybór zadanie 24,42,43,49 i 50