Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/60/15/ETE – 10.08.2015r.

Wykonanie robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa budynku Zakładu Teleradioterapii w Jeleniej Górze, jako filii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu”

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu z 10.08.2015r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja

Zalacznik nr 1 do SIWZ DOKUMENTACJA

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy rev 6

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz robót

Załącznik nr 8 do SIWZ – Przedmiar robót

Załącznik nr 8 do SIWZ – PRZEDMIAR ROBÓT

UWAGA – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 28.08.2015:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20.08.2015

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 20.08.2015r.:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 20.08.2015r.

Załączniki do Informacji dla Wykonawców nr 1 z dnia 20.08.2015r.:

WYCINKA DRZEW_ZAŁĄCZNIK 1 do Informacji dla wykonawców nr 1

Przedmiar robót – branża elektryczna

PROTOKÓL ZUDP – załącznik ne 3 do Informacji dla wykonawców nr 1

UZGODNIENIE WODNIK – załącznik nr 4 do Informacji dla wykonawców nr 1

Załącznik nr 5 – PW_TELERADIOTERAPIA JELENIA GÓRA_ZASILANIE BUDYNKU

WYCINKA DRZEW ZEZWOLENIE – ZAŁ. NR 6

Zawiadomienie o wyniku postępowania i odrzuconych ofertach z dnia 04.09.2015r.

Wynik postępowania z dnia 04.09.2015r.