Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/60/16/IT – 21.09.2016

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, a na ich podstawie montażu instalacji SAP w wersji cyfrowej w bud. A-1 (część nieremontowana wraz z łącznikiem) Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Wynik przetargu:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 24.10.2016r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.10.2016r.:

ZP-12. – ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Zmiana terminu składania ofert na 10.10.2016r.:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.10.2016

Wyjaśnienia do SIWZ:

Informacja dla Wykonawców nr 2:

Informacja dla Wykonawcównr 2 z dnia 05.10.2016r.

Informacja dla Wykonawców nr 1:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 29.09.2016r.

Załącznik do Informacji dla Wykonawców nr 1 z dnia 29.09.2016r.

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy zmiana 29.09.2016

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie nr 311484

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy (1)

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót