Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

21.09.2016r. – ZP/PN/61/16/II

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 10 LISTOPADA 2016r.; GODZ. 10:00/10:15.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 18 LISTOPADA 2016r. GODZ. 11:00/11:15.

WYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZŁOŻENIA OFERTY WG ZMODYFIKOWANYCH W DNIU 02 LISTOPADA 2016r. DOKUMENTÓW.

OGŁOSZENIE

21.09.2016r. –  Ogłoszenie o zamówieniu – wysłane

26.09.2016r. – Ogłoszenie opublikowane nr 2016-OJS185-332565-pl

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

26.09.2016r. –  SIWZ

26.09.2016r. –  Załącznik nr 1 – Opis przedmiot zamówienia

26.09.2016r. –  Załącznik nr 2 – Formularz oferty

26.09.2016r. –  Załącznik nr 3 – Arkusz asortymentowo-cenowy

26.09.2016r. –  Załącznik nr 5 – Projekt umowy

26.09.2016r. –  Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw

26.09.2016r. –  Załącznik nr 7 – Ogólne zasady środowiskowe i BHP

28.09.2016r. – Modyfikacja

28.09.2016r. – Załącznik nr 4- Jednolity europejski dokument zamówienia

14.10.2016r. – Odp. 1

14.10.2016r. – Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

14.10.2016r. – Załącznik nr 4 – JEDZ

14.10.2016r. – SIWZ

14.10.2016r. – Drukarki do Arii

18.10.2016r. – Zmienione ogłoszenie

25.10.2016r. – Odp. 2

25.10.2016r. – SIWZ

25.10.2016r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

02.11.2016r. – Zmienione ogłoszenie

02.11.2016r. – Zmiana terminu

02.11.16r. – SIWZ

02.11.16r. – Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

02.11.16r. – Załącznik nr 4 – JEDZ

07.11.2016r. – Odp. 3

18.11.2016r. – Zestawienie złożonych ofert

25.11.2016r. – Wybór oferty najkorzystniejszej