Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/62/15/LA – 11.08.2015

Dostawa radiofarmaceutyku 18F FDG (fluorodeoxyglukozy) – 45 jednodniowych dostaw aktywności FDG niezbędnej do wykonania badań od 5 do 12 pacjentów dziennie – łącznie 320 dawek

Ogłoszenie o zamówieniu z 11.08.2015r.:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz Ilościowo-Cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 4 do SIWZ -Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Informacja dla Wykonawców nr 1 z 13.08.2015

Zawiadomienie o wyniku postępowania z 08.09.2015r.:

Wynik postępowania z dnia 08.09.2015r.