Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/62/16/IT – 21.09.2016

Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową części budynku B na potrzeby Oddziału Medycyny Paliatywnej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu

Wynik postępowania:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 25.10.2016

Informacja z otwarcia ofert z 13.10.2016r.:

ZP-12. – ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Informacja dla Wykonawców nr 2:

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 10.10.2016r.

Załączniki do Informacji dla Wykonawców nr 2:

PW_GM_PALIATYWNY_20160314 zmiana 10.10.2016r.

PW_GM_PALIATYWNY_SIWZ – zmiana 10.10.2016

Zmiana terminu składania ofert na 13.10.2016r.:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10 października 2016r.

Wyjaśnienia do SIWZ:

Informacja dla Wykonawców nr 1:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 05.10.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 311436

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-3

Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy 3

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót

Załącznik nr 7 do SIWZ – Przedmiar robót – wykaz

Załącznik nr 7 do SIWZ – Przedmiar robót