Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/63/16/IT

Temat: Dostawa, montaż i uruchomienie agregatów wody lodowej dla pracowni Rezonansu Komputerowego i Pracowni Leków cytostatycznych na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 320739

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikacja-Istotnych-Warunków-Zamówienia

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik-nr-2-do-SIWZ-Oświadczenie-Wykonawcy

Załącznik-nr-3-do-SIWZ-Formularz-OFERTY

Załącznik-nr-4-do-SIWZ – Wzór umowy

Załącznik-nr-5-do-SIWZ-Wykaz-osób-oświadczenie-o-osobach

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-Wykaz-robót

Załącznik Nr 7 – Zestawienie parametrów granicznych

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT – 24.10.2016 r.

ZP-12.-ZBIORCZE-ZESTAWIENIE-OFERT

Wybór:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.11.2016r.