Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/64/15/ETE – 13.08.2015

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem południowej ściany szczytowej budynku H Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Ogłoszenie o zamówieniu z 13.08.2015r.:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Przedmiar robót pdf

Załacznik nr 1 do SIWZ – Przedmiar robót ath

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy o roboty budowlane

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o kierowniku robót

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz robót

Informacja o wyniku postępowania:

Wynik postępowania z dnia 02.09.2015r.