Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/65/16/LZDChP

DOSTAWA, INSTALACJA, URUCHOMIENIE DWÓCH MAMMOGRAFÓW CYFROWYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM, ZE SZKOLENIEM PRACOWNIKÓW ORAZ WYKONANIEM TESTÓW ODBIORCZYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

04.10.2016- informacja o zmianie terminu składania ofert

12.10.2016- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT- 28.10.2016 GODZ. 10.00/10.15

26.10.2016- UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT – 16.11.2106 GODZ. 10.00/10.15

02.11.2016- UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT – 18.11.2016 GODZ. 10.00/10.15

OGŁOSZENIE

10.09.2016- OGŁOSZENIE WYSŁANE
13.09.2016- OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANE 2016-OJS176-316584-pl
04.10.2016- zmiana ogłoszenia wysłane
06.10.2016- zmiana ogłoszenia opublikowana
12.10.2016- zmiana ogłoszenia wysłana
26.10.2016- zmiana ogłoszenia wysłana
02.11.2016- zmiana ogłoszenia wysłana Błędna treść
02.11.2016- zmiana ogłoszenia 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

13.09.2016- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
12.10.2016-zmieniona SIWZ
02.11.2016 zmieniona SIWZ
13.09.2016- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia- specyfikacja parametrów technicznych
12.10.2016-zmieniony załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja parametrów technicznych
02.11.2016-zmieniony załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja parametrów technicznych
13.09.2016- Załącznik nr 2 – arkusz asortymentowo – cenowy
12.10.2016- zmieniony załącznik nr 2-arkusz asortymentowo cenowy
13.09.2016-Załącznik nr 3- wymagane okresy gwarancji
13.09.2016- Załącznik nr 4 – Formularz oferty
12.10.2016- zmieniony Załącznik nr 4 – Formularz oferty
13.09.2016-Załącznik nr 5- jednolity europejski dokument zamówienia
12.10.2016-zmieniony Załącznik nr 5- jednolity europejski dokument zamówienia
02.11.2016-zmieniony Załącznik nr 5 jednolity europejski dokument zamówienia
13.09.2016-Załącznik nr 6- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
13.09.2016- Załącznik nr 7- projekt umowy
12.10.2016- zmieniony Załącznik nr 7- projekt umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

12.10.2016- odpowiedź na pytania
12.10.2016- zał. nr 1 do odp.-mammograf_detal podłogi
12.10.2016- zał. nr 2 do odp.-mammograf_IIp_elektryka
12.10.2016- zał. nr 3 do odp.-mammograf_parter_elektryka
12.10.2016- zał. nr 4 do odp.-mammograf_schemat_elektryka
12.10.2016- zał. nr 5 do odp.- mamografia_IIp_technologia
12.10.2016- zał. nr 6 do odp.-mamografia_parter_technologia
12.10.2016- zał. nr 7 do odpowiedzi Regulamin VPN
02.11.2016- odpowiedź 2
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
21.11.2016- informacje z otwarcia ofert

WYNIK POSTĘPOWANIA

14.12.2016- wybór

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

28.12.2016- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia