Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/66/16/LA – 03.10.2016

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz odczynników chemicznych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu – z podziałem na 55 zadań

Informacja o wyborze oferty w pakietach 51 i 52 z dnia 03.01.2017r.:

informacja-o-wyborze-oferty-w-pakietach-51-i-52-03-01-2017

Informacja o uchyleniu wyboru w Pakiecie 5 i ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w Pakiecie 5 z dnia 06.12.2016:

Informacja o wyborze oferty w pakietach 44 i 49 z 09.12.2016r.:

informacja-o-wyborze-oferty-w-pakietach-44-i-49-z-09-12-2016r

uchylenie-wyboru-oferty-i-ponowny-wybor-w-pakiecie-5-06-12-2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Pakietach: 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 27, 30, 33, 35, 36, 37, 41, 53

informacja-o-wyborze-oferty-w-pakietach-2-5-6-8-11-12-13-16-20-21-27-30-33-35-36-37-41-53

Informacja o uchyleniu wyboru w Pakiecie 24 i ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w Pakiecie 24 z dnia 02.12.2016:

uchylenie-wyboru-oferty-i-ponowny-wybor-oferty-w-pakiecie-24-z-dnia-02-12-2016

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Pakietach: 4, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 54, oraz o unieważnieniu postępowania w Pakietach 1, 3 i 55

informacja-o-wyniku-postepowania-z-dnia-30-11-2016r

Informacja z otwarcia ofert zamieszczone 17.11.2016r.:

zbiorcze-zestawienie-ofert-otwartych-w-dniu-14-11-2016

Wyjaśnienia do SIWZ:

Informacja dla Wykonawców nr 3:

Informacja dla Wykonawców nr 3 z dnia 07.11.2016r.

Załącznik do Informacji dla Wykonawców nr 3:

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY – zmiana 07.11.2016

Informacja dla Wykonawców nr 2:

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 25.10.2016

Załączniki do Infirmacji dla Wykonawców nr 2:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 25.10.2016

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz asortymentowo – cenowy – Zmiana 25.10.2016

Informacja dla Wykonawców nr 1:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 20.10.2016 roku

Załączniki do Informacji dla Wykonawców nr 1:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 20.10.2016

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz asortymentowo – cenowy – Zmiana 20.10.2016

Załącznik nr 4a do SIWZ – wzór umowy uzyczenie pakiet 40

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 03.10.2016

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 06.10.2016

Ogłoszenia o zmianach ogłszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane 25.10.2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 27.10.2016r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane 20.10.2016r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 22.10.2016r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Jednolity-europejski-dokumnet-zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 – Wzór umowy 2

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz wadium